Zgodnie z decyzją Premiera dotyczącą zawieszenia działalności placówek oświatowych ze względu na epidemię oraz decyzją Organu Prowadzącego Poradnię, do dnia 14 kwietnia 2020 r. nie będą realizowane działania bezpośrednie związane z diagnozą, terapią, inną działalnością pedagogiczną.

Inne ustalenia pozostają bez zmian.

Informujemy, że od dnia 23.03.2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nie będzie przyjmowała klientów w kontakcie bezpośrednim.

Klienci składający dokumenty (wnioski) proszeni są o umieszczenie ich w skrzynce  podawczej umieszczonej na schodach wejściowych.

Sekretariat udziela informacji tylko  telefonicznie w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

UWAGA!!!

W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ O ODWOŁANIU ZAJĘĆ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH  Z POWODU KORONAWIRUSA INFORMUJEMY, ŻE W TERMINIE OD 12.03.2020 R. DO 25.03.2020 R. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNYM ORAZ WARSZTATY I SZKOLENIA ZOSTAJĄ ZAWIESZONE NA TERENIE PORADNI.

O WSZELKICH ZMIANACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO.

Z POWAŻANIEM

BERNADETA GRUNWALD

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna informuje, że w tym miesiącu nie odbędzie się spotkanie w ramach grupy wsparcia pedagogów szkolnych. Kolejne spotkanie planowane jest na początek kwietnia, jednak o dokładnym terminie będziemy Państwa informować e-mailem oraz osobnym wpisem na stronie PPP.

Spotkanie psychologów przedszkolnych i szkolnych – 06.03.2020 r.

Serdecznie zapraszamy psychologów szkolnych szkół i przedszkoli na kolejne w bieżącym roku szkolnym spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się dnia 6 marca 2020r. (piątek) o godzinie 11.00 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, ul. Grunwaldzka 28.

W planie m.in. diagnoza rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży w wieku 9-13 lat (z wykorzystaniem elementów narzędzia TROS-Ka). Z uwagi na warsztatową formę pracy proszę o punktualne przybycie, a także zabranie ze sobą pendrive.
Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Prowadząca grupę wsparcia psychologów:
Psycholog – Joanna Makiła-Mazurowska