Godziny otwarcia PPP w dniach 01-02.08.2018 r.

Zarządzeniem Dyrektora nr PPP/OP/1/2018 w sprawie BHP (wysokie temperatury w pomieszczeniach) w dniach
01-02.08.2018 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna będzie czynna w godzinach od 8:00 do 13:00