Godziny pracy Poradni
w okresie wakacyjnym
(16.07.2018 r.-17.08.2018 r.)

W okresie od 16.07.2018 r. do 17.08.2018 r.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
będzie czynna  w godzinach od 8:00 do 15:00.