Spotkanie nauczycieli z krótkim stażem pracy – 07.06.2018 r.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli klas I-III posiadających krótki staż pracy w zawodzie na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie Zespołu. Tematem spotkania będą zajęcia pod tytułem: „Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?”, mające na celu wypracowanie sposobów sprawnego porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów na drodze nauczyciel – rodzic.

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 r. o godz. 15. 00 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W tym dniu zostaną wydane zaświadczenia potwierdzające udział w spotkaniach Zespołu. W przypadku nieobecności nauczycieli, zostaną one przesłane do Państwa szkół.

Z poważaniem

Koordynator projektu
Iwona Lewandowska