Spotkanie psychologów ze specjalistą psychiatrą – termin wstępny 18.06.2018 r.

Informuję, iż planowane na koniec maja spotkanie z psychiatrą (w ramach szkoleniowego spotkania grupy wsparcia psychologów szkolnych) przesunięte zostało na czerwiec – wstępny termin spotkania to 18.06. br. godzina 14.00; potwierdzenie daty i godziny wyślę w późniejszym czasie do szkół i osób, które wcześniej zgłosiły chęć wzięcia w nim udziału).

Prowadząca – psycholog- Joanna Makiła-Mazurowska