Teren działania poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką publiczną prowadzoną przez Starostę Starogardzkiego. Terenem działania Poradni jest powiat starogardzki. Pod naszą opieką jest młodzież i dzieci objęte obowiązkiem szkolnym i nauki z terenów gmin powiatu. W roku szkolnym 2016/2017 było 45 szkół podstawowych (w tym 2 specjalne) i 30 gimnazjów (w tym 2 gimnazja specjalne) oraz 39 szkół ponadgimnazjalnych (z policealnymi) i placówek wychowania przedszkolnego 68 – w tym 33 przedszkola.

Szczegółowe dane do pobrania tutaj.