UWAGA! DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW!

Przesyłamy Państwu informacje na temat badania naukowego  „Psychometryczny pomiar nadużywania mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież”, które prowadzone jest przez Fundację Badań Społecznych ze Szczecina, na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie poniższych informacji rodzicom, jak i nauczycielom, ponieważ mają oni szansę wziąć udział w ciekawych bezpłatnych szkoleniach oraz losowaniu bonów podarunkowych przy jednoczesnym wspieraniu procesu diagnostyki uzależnienia od mediów elektronicznych.

Badanie polega na stworzeniu pierwszej na świecie baterii testów diagnostycznych identyfikujących problem ryzyka uzależnienia od e-mediów, takich jak: komputer, telefon, Internet wśród dzieci i uczniów do 19 roku życia. Tworzymy kwestionariusze do samooceny uczniów (wersja dla dzieci w wieku 7-14 lat i młodzieży 15-19 lat), do oceny obserwacyjnej ucznia przez nauczyciela (również dwie wersje wiekowe) oraz do oceny obserwacyjnej rodziców (w trzech wersjach wiekowych: dzieci 0-6 lat, 7-14 lat i młodzieży 15-19 lat). Do tej pory w badaniach pilotażowych udział wzięło ponad 3000 uczniów, ponad 1500 nauczycieli i ponad 1000 rodziców. Grupa uczniów i nauczycieli jest już zamknięta, ale wciąż zbieramy grupę rodziców. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tym badaniu.

Aby zachęcić rodziców do udziału w anonimowej ankiecie prowadzimy bezpłatne szkolenia on-line, link do szkolenia znajduje się na końcu ankiety, po wysłaniu odpowiedzi strona automatycznie przenosi na YouTube, gdzie można je w dowolnym czasie obejrzeć. Aktualnie mamy cztery tematy:

·       uzależnienia od mediów elektronicznych, takich jak komputer, telefon, szeroko pojęty Internet;

·       bajkoterapii jako metody wychowawczej i terapeutycznej, wraz z przykładami czytanych bajek terapeutycznych;

·       profilaktyki depresji młodzieńczej – prawdziwej plagi naszych czasów;

·       gotowości szkolnej dzieci przed siódmym rokiem życia;

·       systemu żetonowego, jako metody kształtowania konstruktywnych nawyków u dzieci i młodzieży w każdym wieku! 

Dodatkowo KAŻDY rodzic, który wypełni ankietę i odpowie na proste pytanie konkursowe, weźmie udział w losowaniu bonów o wartości 100 zł do wybranej przez siebie sieci sklepów oraz konsultacji ze specjalistami w dziedzinie uzależnień czy psychologii. Wystarczy, że podczas wypełniania ankiet poda swój adres mailowy. Losowanie odbędzie się 2.08.2021 r.

Istnieje także możliwość przeprowadzenia zanonimizowanej diagnozą sytuacji wśród uczniów szkoły. Po zakończeniu zbierania danych wśród uczniów przeprowadziliśmy analizę statystyczną wyników, która pozwoliła skrócić wersję dla uczniów do 35 pytań. Każda zainteresowana szkoła może nawiązać z nami współpracę celem przeprowadzenia ankiety wśród uczniów i rodziców celem stworzenia raportu. Po nawiązaniu z nami kontaktu wygenerujemy indywidualne dla danej szkoły linki.

Tymczasem, zachęcamy do rozsyłania ankiety wśród rodziców np.: z wykorzystaniem e-dziennika. Każdy z nich ma szansę wziąć udział w ciekawym i bezpłatnym webinarze oraz pomóc w stworzeniu baterii testów usprawniających system diagnozy uzależnienia od e-mediów. Zarówno Państwo, poprzez nawiązanie z nami współpracy, jak i rodzice, dzięki wypełnianiu ankiet, mogą pomóc wielu młodym osobom. Wszystkie nasze szkolenia są przygotowywane i prowadzone przez specjalistów psychologów, pedagogów i terapeutów. Jeden rodzic może wziąć udział w więcej niż jednej ankiecie, ponieważ każdorazowo oceniane są zachowania dziecka, zatem można ocenić kilkoro dzieci. Ankiety są oczywiście anonimowe i dobrowolne, a ich wypełnienie zajmuje średnio 10-20 minut. Ankiety są aktywne do 31.07.2021 r. Prosimy zwrócić uwagę, że są różne wersje wiekowe i tematyczne. Udział w webinarach nie jest obligatoryjny, dany rodzic może jedynie wypełnić ankietę klikając w dowolny link w odpowiadającej grupie wiekowej.

Na naszej stronie na Facebooku organizowane będą jeszcze inne, ciekawe i bezpłatne webinary. Zapraszamy do śledzenia naszej strony.

UWAGA są 3 wersje ankiety w zależności od wieku dziecka:

→  Link do ankiety dla rodziców dzieci w wieku 0-6/7 lat: https://www.survio.com/survey/d/K7C3H9D6R9A8L2R3E
→  Link do ankiety dla rodziców dzieci w wieku 6/7 – 14 lat:
→  Link do ankiety dla rodziców dzieci w wieku 15-19 lat: https://www.survio.com/survey/d/X5D1Q6I3M2A3B7D9A
W razie pytań zapraszam do kontaktu mailowe lub telefonicznego.
Wyrazy szacunku łączę z serdecznymi pozdrowieniami,
Anna Wojtkowska
Fundacja Badań Społecznych
KRS: 0000777601
tel. 733 390 839

Spotkanie grupy wsparcia psychologów szkół i przedszkoli – 28.05.2021r.

Serdecznie zapraszamy psychologów szkolnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkoli na ostatnie w bieżącym roku szkolnym spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się dnia 28 maja 2021r. (piątek) o godzinie 9.00, w formule on-line (platforma ZOOM). Planowany czas spotkania to 2 godziny zegarowe.

Tematem spotkania będzie m.in. praca z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej, a także podsumowanie pracy Grupy w roku szkolnym 2020/2021 oraz ustalenie kierunku pracy w roku kolejnym.

Z uwagi na specyfikę spotkania (konieczność wysłania zaproszenia koniecznego do połączenia on-line) prosimy o zgłaszanie się chętnych osób do czwartku (27.05) do godziny 12.00. Stali członkowie Grupy proszeni są o zgłaszanie chęci udziału bezpośrednio do prowadzącej spotkania, natomiast osoby, które dotychczas nie brały udziału w spotkaniach grupy, a chciałyby dołączyć- proszone są o zgłoszenie mailowe (szczegóły w mailu wysłanym do szkoły).

Prosimy Dyrektorów szkół o umożliwienie pracownikom udziału w spotkaniu.

Prowadząca grupę wsparcia psychologów:

Psycholog – Joanna Makiła-Mazurowska

Materiały edukacyjne przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zawierają one publikacje i poradniki wspomagające nauczycieli, dyrektorów oraz rodziców. Materiały te będą pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

link:

https://drive.google.com/drive/folders/1QR3tdGsj52H3rRlQXpOTYHjo9AMJEWjz?usp=sharing

Zachęcamy Państwa do odwiedzin strony STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”http://wspolnotapolska.org.pl/bezgranic/. Dostępne są na niej do pobrania podręczniki do nauki języka polskiego. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Senatu RP realizowało w 2018 roku zadanie „Opracowanie podręczników do klasy V i XI do nauczania języka polskiego jako obcego w szkołach ukraińskich”. Zadanie zostało zrealizowane na wniosek Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.

 

Spotkanie grupy wsparcia psychologów szkół i przedszkoli – 23.04.2021r.

 

Serdecznie zapraszamy psychologów szkolnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych raz przedszkoli na spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się dnia 23 kwietnia 2021r. (piątek) o godzinie 9.00, w formule on-line (platforma ZOOM). Planowany czas spotkania to 2 godziny zegarowe.

Z uwagi na specyfikę spotkania (konieczność wysłania zaproszenia koniecznego do połączenia on-line) prosimy o zgłaszanie się chętnych osób do czwartku (22.04) do godziny 12.00. Stali członkowie Grupy proszeni są o zgłaszanie chęci udziału bezpośrednio do prowadzącej spotkania, natomiast osoby, które dotychczas nie brały udziału w spotkaniach grupy, a chciałyby dołączyć- proszone są o zgłoszenie mailowe (szczegóły w mailu wysłanym do szkoły).

Prosimy Dyrektorów szkół o umożliwienie pracownikom udziału w spotkaniu.

Prowadząca grupę wsparcia psychologów:

Psycholog – Joanna Makiła-Mazurowska