Spotkanie nauczycieli klas wczesnoszkolnych – 30.10.2019 godz 16:00

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym Spotkanie zespołu nauczycieli klas edukacji wczesnoszkolnej,  szczególnie tych  posiadających  krótki staż pracy w zawodzie, które odbędzie się na terenie  naszej placówki  w dniu  30 października o godz. 16.00.

 W trakcie cyklicznych spotkań będziemy omawiać problematykę z zakresu pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasach I-III oraz wspomagać nauczycieli  odnośnie podnoszenia kompetencji dotyczących opieki psychologiczno- pedagogicznej dla Waszych uczniów.  Zakładamy także udział w obserwacjach lekcji w szkołach na terenie naszego powiatu.

To od nas wszystkich zależy jakość edukacji  skierowanej na wszechstronny rozwój dzieci będących w przyszłości  aktywnymi mieszkańcami współczesnego świata, warto robić to fachowo i z pasją.

Przy okazji spotkania porozmawiamy także o problemach nurtujących młodych nauczycieli, szczególnie tych dotyczących indywidualnych przypadków uczniowskich.

Serdecznie zapraszam!!!

 Wicedyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starogardzie Gd.

Iwona Lewandowska,

Spotkanie w ramach grupy wsparcia logopedów – 11.10.2019r. (piątek)

Zapraszamy logopedów szkół i przedszkoli dnia 11.10.2019 r. (piątek) o godzinie 13.15 na spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gd. ul. Grunwaldzka 28.
Temat spotkania – „Test Rozwoju Językowego w praktyce”. Założeniem spotkania jest przeprowadzenie badania oraz interpretacja jego wyników.

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Osoba prowadząca:  logopeda Aleksandra Wiczyńska

Spotkanie psychologów szkolnych – 04.10.2019 r. (piątek)

Serdecznie zapraszamy psychologów szkolnych szkół i przedszkoli na pierwsze w bieżącym roku szkolnym spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się dnia 4 października 2019r. (piątek) o godzinie 11.00 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, ul. Grunwaldzka 28.
Celem spotkania będzie m.in. ustalenie harmonogramu oraz tematyki spotkań grupy wsparcia psychologów szkolnych w bieżącym roku szkolnym.
Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.
Prowadząca grupę – psycholog: Joanna Makiła-Mazurowska