Grupa wsparcia doradców zawodowych – 13.12.2023 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim serdecznie zaprasza nauczycieli zajmujących się doradztwem zawodowym na spotkanie grupy wsparcia doradców zawodowych.

Spotkanie odbędzie się  w środę,  13 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Tematem spotkania będzie rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

 

Koordynator: Magdalena Schwarz – Kozieł – pedagog, doradca zawodowy.

Spotkanie pedagogów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 08.12.2023 r.

Dnia 08.12.2023 r. o godzinie 10.00 w Publicznej Szkole Podstawowej im ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lubichowie  (ul. ks. Lorenza 8) odbędzie się spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych i pedagogów specjalnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Tematem spotkania będą standardy ochrony małoletnich z uwzględnieniem praktycznych rozwiązań.

W trakcie spotkania zaplanowano również wymianę dobrych praktyk w temacie profilaktyki.

 

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 05.12. 2023 roku, co ważne jest w procesie organizacyjnym.

SPOTKANIE LOGOPEDÓW

Zapraszamy logopedów szkół i przedszkoli dnia 23.11.2023 r. (czwartek) o godzinie 15.30 na spotkanie w ramach  grupy wsparcia, które odbędzie się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gd., ul. Grunwaldzka 28.

Tematem spotkania będzie – Przegląd narzędzi stymulujących percepcję słuchową.

 

                                                                           

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.