Spotkanie nauczycieli z krótkim stażem pracy – 07.06.2018 r.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli klas I-III posiadających krótki staż pracy w zawodzie na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie Zespołu. Tematem spotkania będą zajęcia pod tytułem: „Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?”, mające na celu wypracowanie sposobów sprawnego porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów na drodze nauczyciel – rodzic.

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 r. o godz. 15. 00 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W tym dniu zostaną wydane zaświadczenia potwierdzające udział w spotkaniach Zespołu. W przypadku nieobecności nauczycieli, zostaną one przesłane do Państwa szkół.

Z poważaniem

Koordynator projektu
Iwona Lewandowska

Spotkanie psychologów ze specjalistą psychiatrą – termin wstępny 18.06.2018 r.

Informuję, iż planowane na koniec maja spotkanie z psychiatrą (w ramach szkoleniowego spotkania grupy wsparcia psychologów szkolnych) przesunięte zostało na czerwiec – wstępny termin spotkania to 18.06. br. godzina 14.00; potwierdzenie daty i godziny wyślę w późniejszym czasie do szkół i osób, które wcześniej zgłosiły chęć wzięcia w nim udziału).

Prowadząca – psycholog- Joanna Makiła-Mazurowska

Spotkanie w ramach grupy wsparcia psychologów – 25.05.2018 r.

Serdecznie zapraszam psychologów szkolnych szkół i przedszkoli na kolejne spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się dnia
25 maja 2018 r. (piątek) o godzinie 10.30 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, ul. Grunwaldzka 28.
Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Prowadząca grupę – psycholog- Joanna Makiła-Mazurowska

Zaproszenie na spotkanie doradców zawodowych 28 maja 2018 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wraz z Powiatowym Doradcą Zawodowym pragną zaprosić szkolnych doradców zawodowych lub inne osoby pełniące te funkcje w Państwa szkole na spotkanie grupy wsparcia doradców zawodowych, będące równocześnie spotkaniem sieci doradców zawodowych powiatu starogardzkiego, które odbędzie się 28 maja 2017r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gd.
Bardzo prosimy Państwa o umożliwienie swoim pracownikom udziału w tym spotkaniu, gdyż jego celem będzie m.in. omówienie oferty edukacyjnej dla tegorocznych absolwentów klas gimnazjalnych oraz działań planowanych na rok szkolny 2018/ 2019.

Prowadzące: Marzena Figura oraz Monika Spych.

Spotkanie w ramach grupy wsparcia pedagogów: przedszkoli, szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych – 16.05.2018 r.

Dnia 16 maja 2018 r. (środa) o godzinie 10.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Starogardzie Gd. (dawne Gimnazjum nr 3
ul. II Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 4
 odbędzie spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych.
Tematyka spotkania:
1. Pedagog na zawodowym „froncie” – o trudnej sztuce wyznaczania granic sobie samemu. Gość spotkania: psycholog Barbara Liedtke-Kątnik.
2. Oferta Środowiskowego Hufca Pracy – przedstawiona przez komendanta ŚHP Jerzego Trzosowskiego.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Bernadeta Grunwald

Spotkanie grupy wsparcia TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH

Dnia 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 15.00 w tutejszej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, odbędzie się spotkanie grupy wsparcia TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH. Zgodnie z ustaleniami tematem wiodącym będą style uczenia się.

Osoba prowadząca: pedagog – Kamila Żabińska

Serdecznie zapraszam  – Dyrektor PPP  Bernadeta Grnuwald

Spotkania grupy wsparcia logopedów

Grupa wsparcia logopedów spotyka się w naszej placówce od ośmiu lat. Tworzą ją logopedzi szkół i przedszkoli powiatu starogardzkiego. Spotkania odbywają się systematycznie 5-6 razy w roku szkolnym.

sdr

Grupa jest zintegrowana, logopedzi dzielą się swoją wiedzą, omawiają trudne przypadki terapeutyczne, wypracowują niezbędne dokumenty, omawiają zmiany w prawie oświatowym. Organizowane są również zajęcia otwarte, które dają możliwość poznania warsztatu pracy naszych kolegów i koleżanek. Zapraszamy wszystkich logopedów do udziału w naszych spotkaniach.

Spotkanie Zespołu Wsparcia Dyrektorów Przedszkoli w Skarszewach

Kolejne spotkanie zespołu wsparcia dyrektorów przedszkoli powiatu starogardzkiego odbyło się  5 kwietnia 2018 roku w Publicznym Przedszkolu Gminnym w Skarszewach – pod patronatem naszej Poradni.

Obok zagadnień związanych z oceną gotowości szkolnej wychowanków przedszkoli, rekrutacji i pierwszego podsumowania organizacji zadań placówek w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej – uczestniczki spotkania miały okazję poznać nowoczesne warunki i metody pracy przedszkola kierowanego przez Barbarę Sochę.

To była owocna wymiana doświadczeń. Następne spotkanie planowane we wrześniu odbędzie się również w Skarszewach  – w Niepublicznym Przedszkolu „Aniołek”.

 

 

Niechaj w czas Święta Paschy
w Waszych sercach,
rodzinach i domach

zagości radość,
spokój i wielka nadzieja

odradzającego się życia.

Dyrektor i Pracownicy
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Starogardzie Gdańskim

Starogard Gdański  – Wielkanoc 2018