W dniach 08-09. 02. 2020 r., z inicjatywy PTD oddział 90 w Starogardzie Gdańskim oraz Grupy Wsparcia Terapeutów Pedagogicznych, zostało zorganizowane szkolenie Metody Dobrego Startu. Wzięło w nim udział ponad 30 nauczycieli z powiatu starogardzkiego. Zajęcia poprowadziła Pani mgr Ewa Jakacka.

Spotkanie szkolnych doradców zawodowych 14.02.2020 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wraz z Powiatowym Doradcą Zawodowym pragną zaprosić szkolnych doradców zawodowych oraz inne osoby koordynujące działania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach na spotkanie grupy wsparcia doradców zawodowych, będące równocześnie spotkaniem sieci doradców zawodowych z terenu powiatu starogardzkiego.

Spotkanie odbędzie się 14 lutego 2020 r. (piątek) w siedzibie Poradni.
Początek spotkania – godzina 9:00.

Prosimy o umożliwienie Państwa pracownikom wzięcia udziału w tych cyklicznych spotkaniach.

Osoby prowadzące:
Gabriela Stapel-Rygosik – koordynator Grupy wsparcia doradców zawodowych
Monika Spych – Powiatowy doradca zawodowy

Spotkanie pedagogów szkół podstawowych – 06.02.2020 r.

Dnia 06 lutego 2020 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gd. odbędzie spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych.
Tematyka spotkania:
1. Obserwacja jako metoda diagnozy potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu edukacyjnego.
2. Zmiany w ofercie pracy Poradni.

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Spotkanie w ramach grupy wsparcia logopedów – 03.02.2020 r.

Zapraszamy logopedów szkół i przedszkoli dnia 3.02.2020 r. (poniedziałek) o godzinie 13.30 na spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gd. Al. Jana Pawła II 7.
Temat spotkania – „Grupowa terapia logopedyczna – rozwijanie słuchu fonemowego”. Spotkanie rozpocznie się zajęciami otwartymi grupowej terapii logopedycznej, które zainicjują dyskusję na temat prowadzenia ćwiczeń rozwijających słuch fonemowy.

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Osoba prowadząca
logopeda Aleksandra Wiczyńska

Spotkanie psychologów szkolnych 10.01.2020 r.

Serdecznie zapraszamy psychologów szkolnych szkół i przedszkoli na kolejne w bieżącym roku szkolnym spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się dnia 10 stycznia 2020r. (piątek) o godzinie 11.00 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, ul. Grunwaldzka 28. W planie m.in. ustalenie harmonogramu oraz tematyki spotkań na II półrocze.

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Prowadząca grupę wsparcia psychologów:

Psycholog – Joanna Makiła-Mazurowska

 

 

Spotkanie pedagogów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych – 09.01.2020 r.

Dnia 09 stycznia 2020 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – odbędzie się spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Tematyka spotkania:
Koncepcja pracy doradcy zawodowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Propozycja zajęć warsztatowych.

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Bernadeta Grunwald

Spotkanie psychologów szkolnych – 13.12.2019 r.

Serdecznie zapraszamy psychologów szkolnych szkół i przedszkoli na kolejne w bieżącym roku szkolnym spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się dnia 13 grudnia 2019 r. (piątek), wyjątkowo o godzinie 11.30, na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, ul. Grunwaldzka 28.
Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Prowadząca grupę – psycholog: Joanna Makiła-Mazurowska