W dniach 08-09. 02. 2020 r., z inicjatywy PTD oddział 90 w Starogardzie Gdańskim oraz Grupy Wsparcia Terapeutów Pedagogicznych, zostało zorganizowane szkolenie Metody Dobrego Startu. Wzięło w nim udział ponad 30 nauczycieli z powiatu starogardzkiego. Zajęcia poprowadziła Pani mgr Ewa Jakacka.

Spotkanie szkolnych doradców zawodowych 14.02.2020 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wraz z Powiatowym Doradcą Zawodowym pragną zaprosić szkolnych doradców zawodowych oraz inne osoby koordynujące działania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach na spotkanie grupy wsparcia doradców zawodowych, będące równocześnie spotkaniem sieci doradców zawodowych z terenu powiatu starogardzkiego.

Spotkanie odbędzie się 14 lutego 2020 r. (piątek) w siedzibie Poradni.
Początek spotkania – godzina 9:00.

Prosimy o umożliwienie Państwa pracownikom wzięcia udziału w tych cyklicznych spotkaniach.

Osoby prowadzące:
Gabriela Stapel-Rygosik – koordynator Grupy wsparcia doradców zawodowych
Monika Spych – Powiatowy doradca zawodowy

Spotkanie pedagogów szkół podstawowych – 06.02.2020 r.

Dnia 06 lutego 2020 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gd. odbędzie spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych.
Tematyka spotkania:
1. Obserwacja jako metoda diagnozy potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu edukacyjnego.
2. Zmiany w ofercie pracy Poradni.

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.