W okresie ferii zimowych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna udziela porad w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej: młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom w formie telefonicznej, w godzinach 11:00-16:00 lub indywidualnie ze specjalistą na terenie poradni, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.

 

W dobie obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19 informujemy, że nasza placówka realizuje zadania wynikające ze statutu, jednak ich częstotliwość jest ograniczona w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom jak i klientom Poradni. W zawiązku z tym wydłuża się też okres oczekiwania na terminy badań, terapii. W okresie nauki zdalnej w szkołach i na terenie Poradni zawieszone są zajęcia warsztatowe.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców i nauczycieli organizacja Poradni zapewnia uzyskanie porad telefonicznych, prowadzonych przez naszych specjalistów codziennie od godz. 11:00 do 16:00.

Zapewniamy, że każdy złożony wniosek dotyczący diagnozy lub terapii oraz konsultacji, zostanie zrealizowany!

Prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość.

Informujemy, że Zespoły Orzekające działające przy Poradni odbywają się najczęściej w pierwszą środę miesiąca.

Najbliższe posiedzenie Zespołów planowane jest na 13.01.2021 r.

Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne Zespoły działają w podstawowym składzie.