Warsztaty „ABC planowania kariery edukacyjno-zawodowej”

Starogard Gdański, 25.09.2018 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół  Powiatu Starogardzkiego

Dotyczy: Nauczycieli doradców zawodowych

serdecznie zapraszamy nauczycieli doradców zawodowych do wzięcia udziału w warsztacie „ABC planowania kariery edukacyjno-zawodowej” w ramach przedsięwzięcia „Doradź mądrze”, realizowanego w związku z wdrażaniem Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego (PSPZ).

Warsztat odbędzie się 16 listopada 2018 r. (tj. piątek) w sali 201 w budynku Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim. Program spotkania w załączeniu.

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia chęci udziału w warsztacie prosimy przesyłać w terminie do dnia 5 października 2018 r. na adres e-mail: doradca@zse.com.pl , podając w treści wiadomości imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę placówki/ instytucji.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (695 353 031) lub mailowy doradca@zse.com.pl z koordynatorem organizowanych warsztatów – Moniką Spych, powiatowym doradcą zawodowym.

 

Z poważaniem,

Marzena Figura – Koordynator Grupy wsparcia doradców zawodowych

Monika Spych – Powiatowy doradca zawodowy

 

„Mutyzm wybiórczy – diagnoza i terapia” – spotkanie logopedów

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół oraz Przedszkoli

Powiatu Starogardzkiego

Zapraszamy logopedów szkół i przedszkoli dnia 3.10.2018r.  (środa) o godz. 13.30 na spotkanie w ramach  grupy wsparcia, które odbędzie  się w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej  w Starogardzie Gd. ul. Grunwaldzka 28.

Tematem spotkania  będzie „Mutyzm wybiórczy – diagnoza i terapia”. Zagadnienie przedstawi psycholog naszej Poradni  Michalina Kajdzik.

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkania.

 

Osoba prowadząca                                                    Dyrektor PPP

logopeda Aleksandra Wiczyńska                       Bernadeta Grunwald

 

Grupa wsparcia psychologów szkolnych

Serdecznie zapraszamy psychologów szkolnych szkół i przedszkoli na pierwsze
w bieżącym roku szkolnym spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się dnia 28 września 2018r. o godzinie 11.00 na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, ul. Grunwaldzka 28.

Celem spotkania będzie m.in. ustalenie harmonogramu oraz tematyki spotkań grupy wsparcia psychologów szkolnych w bieżącym roku szkolnym.

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Prowadząca grupę- psycholog- Joanna Makiła- Mazurowska

Wizyta studyjna w SOSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie

W ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli naszej Poradni odwiedziliśmy 18 września 2018 roku Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie. To widoąca placówka nie tylko na Pomorzu –  służy dzieciom i młodzieży z nipełnosprawnością słuchu od 1921 roku.

dav

Dzięki życzliwości Pani dyrektor dr n.med. Eweliny Lulińskiej – Kuklik mogliśmy poznać historię placówki, doskonałą nowoczesną bazę dydaktyczną i metody pracy z wychowankami. Spotykając się ze specjalistami Ośrodka mieliśmy okazję poznać bliżej problemy dziecka niesłyszącego. Nauczyciele Poradni uczestniczyli między innymi w zajęciach przedszkolnych i wczesnego wspomagania rozwoju, na lekcji języka angielskiego oraz w zajęciach szkolnych szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

dav
dav

Aktualnie w ośrodku jest ponad siedemdziesięciu wychowanków. Placówka oferuje edukację i wsparcie rodziny małym dzieciom –  do czasu podjęcia nauki w szkole, na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju. Od trzeciego roku życia dziecko może uczęszczać do przedszkola. Ośrodek ma Szkołę Przyspasabiająca do Pracy, szkołę podstawową i Branżową Szkołę I stopnia gdzie młodzież może kształcić się w zawodach kucharz, stolarz, ślusarz, krawiec ogrodnik czy monter zabudowy i robót wykończeniowych, fotograf, pszczelarz oraz pracownik obsługi hotelowej. Zainteresowani zawodami blacharz czy lakiernik samochodowy mogą też liczyć na naukę w Ośrodku.

dav

W Technikum nr 4  młodzi ludzie mogą uzyskać kwalifikacje technika informatyka, budownictwa, żywienia i usług gastronomicznych, fototechnika. Policealna Szkoła dla Młodzieży – nie tylko niesłyszącej, oferuje kształcenie na poziomie kwalifikacji technika informatyka, archiwisty, technika usług kosmetycznych czy technika masażysty i florysty. Praktyczną naukę zawodu oferuje Ośrodek w swoich nowoczesnych pracowniach oraz za granicą i w zakładach współpracujących z placówką pracodawców.

dav
dav
dav

Najważniejsza jest atmosfera – tu każde dziecko ma odpowiednią i fachową opiekę, wsparcie i otwarte serce wychowawcy, nauczyciela i Dyrekcji Ośrodka.

dav

Podsumowując wizytę w niezwykłej szkole życia i miłości Bernadeta Grunwald – dyrektor Poradni, podkreśliła, że jest tu wyjątkowy klimat otwartości i przyjaźni. Trudna praca przynosi efekty a uśmiech dziecka jest najlepszym świadectwem wdzięczności za piękną misję. Spotkanie w Wejherowie jest wydarzeniem ważnym i szczególnym dla każdego z nas.

dav

– Dla mojej mamy ten Ośrodek był drugim domem, gdzie miała swoich przyjaciół i niezastąpionych wychowawców, którzy ofiarowali jej kawałek swojego życia – wspomina na konic kol. Stanisław, którego mama była absolwentką „Wejherowa” – jak migają o placówce Głusi.

Spotkanie Pedagogów szkolnych 20 września 2018 roku

Zapraszamy pedagogów szkolnych szkół
i placówek powiatu starogardzkiego

na kolejne spotkanie zespołu wsparcia, które odbędzie się w siedzibie Poradni w dniu 20 września 2018 roku (czwartek)  – początek spotkania godzina 10.00. Temat: oferta dla szkół oraz formy i zasady współpracy z Poradnią w nowym roku szkolnym 2018-2019.

Szanowni Państwo Dyrektorzy – prosimy o umożliwienie udziału Państwa Pedagogów w spotkaniu w ramach współpracy z Poradnią w zakresie wspierania zadań szkoły/placówki w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Poradni   –  Bernadeta Grunwald

Starogard Gdański 13 września 2018 roku

Zmiana terminu spotkania doradców zawodowych – 18.09.2018 r.

Pragniemy Państwa poinformować, że nastąpiła zmiana terminu spotkania doradców zawodowych oraz nauczycieli wykonujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno -zawodowego w szkołach z terenu powiatu starogardzkiego.
Spotkanie z przedstawicielami branż rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim
odbędzie się 18 września 2018 r. (wtorek) w godzinach 11:00 – 13:00/14:00, 
w siedzibie Cechu (adres: ul. Rynek 19, 83-200 Starogard Gdański).
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu, również doradców zawodowych oraz nauczycieli, których udział nie został wcześniej zadeklarowany.
Jednocześnie prosimy Dyrektorów o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Koordynator Grupy wsparcia doradców zawodowych – Marzena Figura
Powiatowy doradca zawodowy – Monika Spych