Zmiana terminu spotkania doradców zawodowych – 18.09.2018 r.

Pragniemy Państwa poinformować, że nastąpiła zmiana terminu spotkania doradców zawodowych oraz nauczycieli wykonujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno -zawodowego w szkołach z terenu powiatu starogardzkiego.
Spotkanie z przedstawicielami branż rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim
odbędzie się 18 września 2018 r. (wtorek) w godzinach 11:00 – 13:00/14:00, 
w siedzibie Cechu (adres: ul. Rynek 19, 83-200 Starogard Gdański).
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu, również doradców zawodowych oraz nauczycieli, których udział nie został wcześniej zadeklarowany.
Jednocześnie prosimy Dyrektorów o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Koordynator Grupy wsparcia doradców zawodowych – Marzena Figura
Powiatowy doradca zawodowy – Monika Spych