Dzień Edukacji Narodowej w Poradni

Dzień Edukacji Narodowej to szczególna okazja do podsumowania całorocznej pracy i refleksji nad istotą misji nauczyciela. To zadanie niełatwe, ale piękne i służebne wobec dziecka i jego rodziny. Pracownicy i specjaliści Poradni spotkali się 18 października 2018 roku  przy tej okazji na wspólnym uroczystym obiedzie w Owidzu.

Za pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych;  diagnozę przyczyn niepowodzeń szkolnych i pracę społeczną na rzecz środowiska niepełnosprawnych Dyrektor Poradni Bernadeta Grunwald wyróżniła 6. nauczycieli swoją Nagrodą, co było zadaniem niełatwym, bo każdy specjalista Poradni oddaje w pełni swoje serce i wiedzę każdego dnia aby jak najlepiej pomagać naszym podopiecznym.Koleżanka Ewa Bunikowska za pracę w środowisku uczniów z wadą wzroku i pracę na rzecz dzieci przedszkolnych i wczesnej edukacji otrzymała Nagrodę Starosty Starogardzkiego.

Czytaj dalej Dzień Edukacji Narodowej w Poradni

Spotkanie zespołu nauczycieli klas I-III posiadających krótki staż pracy w zawodzie 30.10.2018 r.

Dyrektorzy Szkół Podstawowych
Nauczyciele klas edukacji wczesnoszkolnej

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach zespołu nauczycieli klas I-III posiadających krótki staż pracy w zawodzie.

Propozycje spotkań w bieżącym roku szkolnym:

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jako globalne podejście do problemów ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zasady pracy z uczniem niepełnosprawnym.
2. Jak pracować w zawodzie nauczyciela i……… jak pracować, żeby chciało nam się chcieć?
3. „Niegrzeczny uczeń” w klasie – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.
4. Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania w edukacji i w życiu.
5. O zwykłych dzieciach i programach, które zmieniają je w „dziwne” dzieci.
6. Jak interpretować i realizować treści zawarte w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną?

Zakładamy także realizację innych tematów, zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli. W ramach pracy Zespołu będziemy organizowali zajęcia otwarte w szkołach powiatu starogardzkiego.

Pierwsze spotkanie odbędzie się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gd. dnia 30. 10. 2018 r. o godz. 16.00.

Osoby chętne do udziału w spotkaniach prosimy o kontakt z osobą prowadzącą.
Iwona Lewandowska

Zapraszamy

Spotkanie w ramach grupy wsparcia pedagogów szkół ponadpodstawowych – 19.10.2018 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych
Powiatu Starogardzkiego

Dnia 19 października 2018 r. (piątek) o godzinie 11.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – odbędzie się spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych.
Tematyka spotkania:
1. Zmiana przepisów prawa oświatowego, a w szczególności w zakresie zadań specjalistów szkolnych.

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Bernadeta Grunwald

Spotkanie w ramach grupy wsparcia pedagogów szkół podstawowych – 11.10.2018 r.

Dnia 11 października 2018 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – odbędzie się spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych.
Tematyka spotkania:
Zmiana przepisów prawa oświatowego, a w szczególności w zakresie zadań specjalistów szkolnych.

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Bernadeta Grunwald

Warsztaty „ABC planowania kariery edukacyjno-zawodowej”

Starogard Gdański, 25.09.2018 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół  Powiatu Starogardzkiego

Dotyczy: Nauczycieli doradców zawodowych

serdecznie zapraszamy nauczycieli doradców zawodowych do wzięcia udziału w warsztacie „ABC planowania kariery edukacyjno-zawodowej” w ramach przedsięwzięcia „Doradź mądrze”, realizowanego w związku z wdrażaniem Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego (PSPZ).

Warsztat odbędzie się 16 listopada 2018 r. (tj. piątek) w sali 201 w budynku Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim. Program spotkania w załączeniu.

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia chęci udziału w warsztacie prosimy przesyłać w terminie do dnia 5 października 2018 r. na adres e-mail: doradca@zse.com.pl , podając w treści wiadomości imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę placówki/ instytucji.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (695 353 031) lub mailowy doradca@zse.com.pl z koordynatorem organizowanych warsztatów – Moniką Spych, powiatowym doradcą zawodowym.

 

Z poważaniem,

Marzena Figura – Koordynator Grupy wsparcia doradców zawodowych

Monika Spych – Powiatowy doradca zawodowy

 

„Mutyzm wybiórczy – diagnoza i terapia” – spotkanie logopedów

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół oraz Przedszkoli

Powiatu Starogardzkiego

Zapraszamy logopedów szkół i przedszkoli dnia 3.10.2018r.  (środa) o godz. 13.30 na spotkanie w ramach  grupy wsparcia, które odbędzie  się w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej  w Starogardzie Gd. ul. Grunwaldzka 28.

Tematem spotkania  będzie „Mutyzm wybiórczy – diagnoza i terapia”. Zagadnienie przedstawi psycholog naszej Poradni  Michalina Kajdzik.

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkania.

 

Osoba prowadząca                                                    Dyrektor PPP

logopeda Aleksandra Wiczyńska                       Bernadeta Grunwald

 

Grupa wsparcia psychologów szkolnych

Serdecznie zapraszamy psychologów szkolnych szkół i przedszkoli na pierwsze
w bieżącym roku szkolnym spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się dnia 28 września 2018r. o godzinie 11.00 na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, ul. Grunwaldzka 28.

Celem spotkania będzie m.in. ustalenie harmonogramu oraz tematyki spotkań grupy wsparcia psychologów szkolnych w bieżącym roku szkolnym.

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Prowadząca grupę- psycholog- Joanna Makiła- Mazurowska

Wizyta studyjna w SOSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie

W ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli naszej Poradni odwiedziliśmy 18 września 2018 roku Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie. To widoąca placówka nie tylko na Pomorzu –  służy dzieciom i młodzieży z nipełnosprawnością słuchu od 1921 roku.

dav

Dzięki życzliwości Pani dyrektor dr n.med. Eweliny Lulińskiej – Kuklik mogliśmy poznać historię placówki, doskonałą nowoczesną bazę dydaktyczną i metody pracy z wychowankami. Spotykając się ze specjalistami Ośrodka mieliśmy okazję poznać bliżej problemy dziecka niesłyszącego. Nauczyciele Poradni uczestniczyli między innymi w zajęciach przedszkolnych i wczesnego wspomagania rozwoju, na lekcji języka angielskiego oraz w zajęciach szkolnych szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

dav
dav

Aktualnie w ośrodku jest ponad siedemdziesięciu wychowanków. Placówka oferuje edukację i wsparcie rodziny małym dzieciom –  do czasu podjęcia nauki w szkole, na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju. Od trzeciego roku życia dziecko może uczęszczać do przedszkola. Ośrodek ma Szkołę Przyspasabiająca do Pracy, szkołę podstawową i Branżową Szkołę I stopnia gdzie młodzież może kształcić się w zawodach kucharz, stolarz, ślusarz, krawiec ogrodnik czy monter zabudowy i robót wykończeniowych, fotograf, pszczelarz oraz pracownik obsługi hotelowej. Zainteresowani zawodami blacharz czy lakiernik samochodowy mogą też liczyć na naukę w Ośrodku.

dav

W Technikum nr 4  młodzi ludzie mogą uzyskać kwalifikacje technika informatyka, budownictwa, żywienia i usług gastronomicznych, fototechnika. Policealna Szkoła dla Młodzieży – nie tylko niesłyszącej, oferuje kształcenie na poziomie kwalifikacji technika informatyka, archiwisty, technika usług kosmetycznych czy technika masażysty i florysty. Praktyczną naukę zawodu oferuje Ośrodek w swoich nowoczesnych pracowniach oraz za granicą i w zakładach współpracujących z placówką pracodawców.

dav
dav
dav

Najważniejsza jest atmosfera – tu każde dziecko ma odpowiednią i fachową opiekę, wsparcie i otwarte serce wychowawcy, nauczyciela i Dyrekcji Ośrodka.

dav

Podsumowując wizytę w niezwykłej szkole życia i miłości Bernadeta Grunwald – dyrektor Poradni, podkreśliła, że jest tu wyjątkowy klimat otwartości i przyjaźni. Trudna praca przynosi efekty a uśmiech dziecka jest najlepszym świadectwem wdzięczności za piękną misję. Spotkanie w Wejherowie jest wydarzeniem ważnym i szczególnym dla każdego z nas.

dav

– Dla mojej mamy ten Ośrodek był drugim domem, gdzie miała swoich przyjaciół i niezastąpionych wychowawców, którzy ofiarowali jej kawałek swojego życia – wspomina na konic kol. Stanisław, którego mama była absolwentką „Wejherowa” – jak migają o placówce Głusi.