Spotkanie w ramach grupy wsparcia psychologów szkolnych i przedszkoli – 26.10.2018 r.

Serdecznie zapraszamy psychologów szkolnych szkół i przedszkoli na drugie w bieżącym roku szkolnym spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się dnia 26 października 2018r. (piątek) o godzinie 11.00 na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, ul. Grunwaldzka 28.
Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.
Prowadząca grupę – psycholog – Joanna Makiła- Mazurowska

Dzień Edukacji Narodowej w Poradni

Dzień Edukacji Narodowej to szczególna okazja do podsumowania całorocznej pracy i refleksji nad istotą misji nauczyciela. To zadanie niełatwe, ale piękne i służebne wobec dziecka i jego rodziny. Pracownicy i specjaliści Poradni spotkali się 18 października 2018 roku  przy tej okazji na wspólnym uroczystym obiedzie w Owidzu.

Za pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych;  diagnozę przyczyn niepowodzeń szkolnych i pracę społeczną na rzecz środowiska niepełnosprawnych Dyrektor Poradni Bernadeta Grunwald wyróżniła 6. nauczycieli swoją Nagrodą, co było zadaniem niełatwym, bo każdy specjalista Poradni oddaje w pełni swoje serce i wiedzę każdego dnia aby jak najlepiej pomagać naszym podopiecznym.Koleżanka Ewa Bunikowska za pracę w środowisku uczniów z wadą wzroku i pracę na rzecz dzieci przedszkolnych i wczesnej edukacji otrzymała Nagrodę Starosty Starogardzkiego.

Czytaj dalej Dzień Edukacji Narodowej w Poradni

Spotkanie zespołu nauczycieli klas I-III posiadających krótki staż pracy w zawodzie 30.10.2018 r.

Dyrektorzy Szkół Podstawowych
Nauczyciele klas edukacji wczesnoszkolnej

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach zespołu nauczycieli klas I-III posiadających krótki staż pracy w zawodzie.

Propozycje spotkań w bieżącym roku szkolnym:

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jako globalne podejście do problemów ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zasady pracy z uczniem niepełnosprawnym.
2. Jak pracować w zawodzie nauczyciela i……… jak pracować, żeby chciało nam się chcieć?
3. „Niegrzeczny uczeń” w klasie – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.
4. Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania w edukacji i w życiu.
5. O zwykłych dzieciach i programach, które zmieniają je w „dziwne” dzieci.
6. Jak interpretować i realizować treści zawarte w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną?

Zakładamy także realizację innych tematów, zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli. W ramach pracy Zespołu będziemy organizowali zajęcia otwarte w szkołach powiatu starogardzkiego.

Pierwsze spotkanie odbędzie się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gd. dnia 30. 10. 2018 r. o godz. 16.00.

Osoby chętne do udziału w spotkaniach prosimy o kontakt z osobą prowadzącą.
Iwona Lewandowska

Zapraszamy

Spotkanie w ramach grupy wsparcia pedagogów szkół ponadpodstawowych – 19.10.2018 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych
Powiatu Starogardzkiego

Dnia 19 października 2018 r. (piątek) o godzinie 11.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – odbędzie się spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych.
Tematyka spotkania:
1. Zmiana przepisów prawa oświatowego, a w szczególności w zakresie zadań specjalistów szkolnych.

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Bernadeta Grunwald

Spotkanie w ramach grupy wsparcia pedagogów szkół podstawowych – 11.10.2018 r.

Dnia 11 października 2018 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – odbędzie się spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych.
Tematyka spotkania:
Zmiana przepisów prawa oświatowego, a w szczególności w zakresie zadań specjalistów szkolnych.

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Bernadeta Grunwald