Spotkanie w ramach grupy wsparcia pedagogów szkół ponadpodstawowych – 19.10.2018 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych
Powiatu Starogardzkiego

Dnia 19 października 2018 r. (piątek) o godzinie 11.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – odbędzie się spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych.
Tematyka spotkania:
1. Zmiana przepisów prawa oświatowego, a w szczególności w zakresie zadań specjalistów szkolnych.

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Bernadeta Grunwald