Spotkanie zespołu nauczycieli klas I-III posiadających krótki staż pracy w zawodzie 30.10.2018 r.

Dyrektorzy Szkół Podstawowych
Nauczyciele klas edukacji wczesnoszkolnej

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach zespołu nauczycieli klas I-III posiadających krótki staż pracy w zawodzie.

Propozycje spotkań w bieżącym roku szkolnym:

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jako globalne podejście do problemów ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zasady pracy z uczniem niepełnosprawnym.
2. Jak pracować w zawodzie nauczyciela i……… jak pracować, żeby chciało nam się chcieć?
3. „Niegrzeczny uczeń” w klasie – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.
4. Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania w edukacji i w życiu.
5. O zwykłych dzieciach i programach, które zmieniają je w „dziwne” dzieci.
6. Jak interpretować i realizować treści zawarte w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną?

Zakładamy także realizację innych tematów, zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli. W ramach pracy Zespołu będziemy organizowali zajęcia otwarte w szkołach powiatu starogardzkiego.

Pierwsze spotkanie odbędzie się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gd. dnia 30. 10. 2018 r. o godz. 16.00.

Osoby chętne do udziału w spotkaniach prosimy o kontakt z osobą prowadzącą.
Iwona Lewandowska

Zapraszamy