Dzień Edukacji Narodowej w Poradni

Dzień Edukacji Narodowej to szczególna okazja do podsumowania całorocznej pracy i refleksji nad istotą misji nauczyciela. To zadanie niełatwe, ale piękne i służebne wobec dziecka i jego rodziny. Pracownicy i specjaliści Poradni spotkali się 18 października 2018 roku  przy tej okazji na wspólnym uroczystym obiedzie w Owidzu.

Za pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych;  diagnozę przyczyn niepowodzeń szkolnych i pracę społeczną na rzecz środowiska niepełnosprawnych Dyrektor Poradni Bernadeta Grunwald wyróżniła 6. nauczycieli swoją Nagrodą, co było zadaniem niełatwym, bo każdy specjalista Poradni oddaje w pełni swoje serce i wiedzę każdego dnia aby jak najlepiej pomagać naszym podopiecznym.Koleżanka Ewa Bunikowska za pracę w środowisku uczniów z wadą wzroku i pracę na rzecz dzieci przedszkolnych i wczesnej edukacji otrzymała Nagrodę Starosty Starogardzkiego.

dav

Nagrodę Dyrektora Poradni otrzymały Panie:

Zofia Kabała – za wsparcie i pomoc w realizacji zadań Poradni innym specjalistom – dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi;

Marzena Figura – za wspieranie psychologów szkół powiatu starogardzkiego i realizację zadań doradcy zawodowego oraz wdrożenie autorskich projektów w zakresie profilaktyki;

Joanna Makiła–Mazurowska – za wspomaganie szkół i placówek i realizowane obowiązki lidera zespołu psychologów oraz doskonalenie warsztatu swojej pracy zgodnie z potrzebami klientów placówki i wspieranie Projektu Zdolni z Pomorza;

Iwona Lewandowska – za autorskie programy wspierania i zajęć psychoedukacyjnych dla nauczycieli i rodziców na poziomie edukacji wczesnoszkolnej;

Katarzyna Karczewska – za organizację i wsparcie zespołu pedagogów i doskonalenie warsztatu zgodnie z potrzebami Poradni – w tym diagnozy małego dziecka;

Krystyna Budzanowska – za pracę społeczną na rzecz dziecka niesłyszącego i słabosłyszącego oraz wsparcie jego rodziców w procesie rewalidacji, edukacji i pomocy społecznej.

Wśród wyróżnionych nauczycieli Poradni znaleźli się także pracownicy obsługi i administracji. Nagrodę otrzymali Maria Wika, Małgorzata Wirkus i Maciej Ziarkowski.