Szkolenie w Owidzu

dav

Rada Pedagogiczna w Owidzu

dav

28 sierpnia 2018 roku pracownicy i nauczyciele Poradni –  w ramach wewnętrznego szkolenia, odwiedzili osadę w Owidzu.  To była okazja do wędrówki w czasy słowiańskie, aby poznać czy przypomnieć sobie z historii początki państwa polskiego – czasy Bolesława Chrobrego. Zrekonstruowany gród na Wierzycą  wywarł nie tylko wrażenie, ale przeniósł nas w klimat tamtych czasów. Odwiedziliśmy Muzeum Mitologii Słowiańskiej.

sdr

W toku szkolenia podsumowana zadania statutowe Poradni zrealizowane
w minionym roku szkolnym.  Przedstawiono wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego dyrektora, które stały się przesłanką do doskonalenia zadań Poradni na nowy rok szkolny. Omówiono także nowe kryteria i wskaźniki oceny pracy nauczyciela, które wejdą w życie 1 września br.

dav
dav