Spotkanie w ramach grupy wsparcia logopedów – 11.10.2019r. (piątek)

Zapraszamy logopedów szkół i przedszkoli dnia 11.10.2019 r. (piątek) o godzinie 13.15 na spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gd. ul. Grunwaldzka 28.
Temat spotkania – „Test Rozwoju Językowego w praktyce”. Założeniem spotkania jest przeprowadzenie badania oraz interpretacja jego wyników.

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Osoba prowadząca:  logopeda Aleksandra Wiczyńska

Spotkanie psychologów szkolnych – 04.10.2019 r. (piątek)

Serdecznie zapraszamy psychologów szkolnych szkół i przedszkoli na pierwsze w bieżącym roku szkolnym spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się dnia 4 października 2019r. (piątek) o godzinie 11.00 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, ul. Grunwaldzka 28.
Celem spotkania będzie m.in. ustalenie harmonogramu oraz tematyki spotkań grupy wsparcia psychologów szkolnych w bieżącym roku szkolnym.
Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.
Prowadząca grupę – psycholog: Joanna Makiła-Mazurowska

Zdolni z Pomorza – rekrutacja

Jesteś młodym, zdolnym, utalentowanym, myślącym kreatywnie, ciekawym świata i chłonnym wiedzy mieszkańcem powiatu starogardzkiego?

Dołącz do programu „Zdolni z Pomorza – powiat starogardzki”. Projekt przeznaczony jest dla uczniów ze szczególnymi predyspozycjami w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz kompetencji społecznych. W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy absolwentów VI klasy szkoły podstawowej w bieżącym roku. Głównym celem przedsięwzięcia jest zagwarantowanie uczniom odpowiedniego wsparcia rozwoju za pomocą diagnozy uzdolnień.
W ramach projektu możliwe są formy wsparcia takie jak:
• zajęcia pozalekcyjne,
• kółka olimpijskie,
• spotkania akademickie,
• opieka mentorska,
• obozy,
• konferencje naukowe,
• warsztaty psychologiczne,
• stypendia oraz wiele innych.
Program zajęć pozalekcyjnych uwzględnia specyficzne potrzeby rozwoju diagnozowane na etapie przeprowadzania badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Umożliwia to indywidualizację wsparcia dostosowaną do każdego ucznia. Tematyka zajęć zdecydowanie wykracza poza podstawę programową realizowaną na podstawowych zajęciach szkolnych, a problemy oraz zagadnienia poruszane na zajęciach często obejmują tematykę z zakresu konkursów orz olimpiad.

Jeśli chcesz poszerzać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje, śpiesz się- liczba miejsc w projekcie na rok 2019/2020 jest ograniczona.

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE „ZDOLNI Z POMORZA 2019”