Z uwagi na duże zainteresowanie piątkowym spotkaniem grupy wsparcia pedagogów szkolnych i pedagogów specjalnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, informujemy, że jego miejsce zostało przeniesione z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. w Zblewie do Urzędu Gminy w Zblewie ul. Główna 40 (sala ślubów). Godzina 10.00 pozostaje bez zmian.