Zdolni z Pomorza – rekrutacja

Jesteś młodym, zdolnym, utalentowanym, myślącym kreatywnie, ciekawym świata i chłonnym wiedzy mieszkańcem powiatu starogardzkiego?

Dołącz do programu „Zdolni z Pomorza – powiat starogardzki”. Projekt przeznaczony jest dla uczniów ze szczególnymi predyspozycjami w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz kompetencji społecznych. W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy absolwentów VI klasy szkoły podstawowej w bieżącym roku. Głównym celem przedsięwzięcia jest zagwarantowanie uczniom odpowiedniego wsparcia rozwoju za pomocą diagnozy uzdolnień.
W ramach projektu możliwe są formy wsparcia takie jak:
• zajęcia pozalekcyjne,
• kółka olimpijskie,
• spotkania akademickie,
• opieka mentorska,
• obozy,
• konferencje naukowe,
• warsztaty psychologiczne,
• stypendia oraz wiele innych.
Program zajęć pozalekcyjnych uwzględnia specyficzne potrzeby rozwoju diagnozowane na etapie przeprowadzania badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Umożliwia to indywidualizację wsparcia dostosowaną do każdego ucznia. Tematyka zajęć zdecydowanie wykracza poza podstawę programową realizowaną na podstawowych zajęciach szkolnych, a problemy oraz zagadnienia poruszane na zajęciach często obejmują tematykę z zakresu konkursów orz olimpiad.

Jeśli chcesz poszerzać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje, śpiesz się- liczba miejsc w projekcie na rok 2019/2020 jest ograniczona.

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE „ZDOLNI Z POMORZA 2019”

Spotkanie psychologów – 07.06.2019 r.

Serdecznie zapraszam psychologów szkolnych szkół i przedszkoli na ostatnie w bieżącym roku szkolnym spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się dnia 7 czerwca 2019r. (piątek) o godzinie 11.00 na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, ul. Grunwaldzka 28.

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w spotkaniu.

Prowadząca grupę- psycholog- Joanna Makiła- Mazurowska

Spotkanie szkolnych doradców zawodowych – 11.06.2019 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wraz z Powiatowym Doradcą Zawodowym pragną zaprosić szkolnych doradców zawodowych oraz inne osoby koordynujące działania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach na kolejne spotkanie grupy wsparcia doradców zawodowych, będące równocześnie spotkaniem sieci doradców zawodowych z terenu powiatu starogardzkiego.

Spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2019 r. (wtorek) w siedzibie Poradni.
Początek spotkania – godzina 9:30.

Osoby prowadzące:
Marzena Figura – koordynator Grupy wsparcia doradców zawodowych
Monika Spych – Powiatowy doradca zawodowy

Spotkanie pedagogów – 30.05.2019 r.

Dnia 30 maja 2019 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gd. odbędzie spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych. Na spotkaniu będzie obecny komendant Środowiskowego Hufca Pracy – pan Jerzy Trzosowski.

Tematyka spotkania:
1. Zmiany związane z rekrutacją do klas przysposabiających do pracy.

Jednocześnie proszę o przygotowanie propozycji tematycznych (dotyczących wspomagania pracy pedagogów szkolnych) na rok szkolny 2019/2020.

Spotkanie terapeutów pedagogicznych – 28.05.2019 r.

Dnia 28 maja 2019 r. (wtorek) o godzinie 16.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Starogardzie Gdańskim, odbędzie się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie w ramach grupy wsparcia TERAPEUTÓW PEDAGOGICZNYCH. Zajmiemy się organizacją gry terenowej „Nie dam się dysleksji”. Zostanie także zaprezentowany wspólnie stworzony program, skierowany do rodziców uczniów klas I-III, którego celem jest przybliżenie sposobów rozwijania podstawowych technik szkolnych, w kontekście ryzyka dysleksji rozwojowej.

Serdecznie zapraszamy!

Osoba prowadząca: pedagog – Kamila Żabińska