Zgodnie z decyzją Premiera dotyczącą zawieszenia działalności placówek oświatowych ze względu na epidemię oraz decyzją Organu Prowadzącego Poradnię, do dnia 14 kwietnia 2020 r. nie będą realizowane działania bezpośrednie związane z diagnozą, terapią, inną działalnością pedagogiczną.

Inne ustalenia pozostają bez zmian.