Informujemy, że dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bernadeta Grunwald

w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach 10:00-12:00

jest dostępna w sprawach konsultacji dla dyrektorów szkół, pedagogów,

psychologów oraz rodziców pod numerem telefonu

517-063-992.