Zachęcamy Państwa do odwiedzin strony STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”http://wspolnotapolska.org.pl/bezgranic/. Dostępne są na niej do pobrania podręczniki do nauki języka polskiego. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Senatu RP realizowało w 2018 roku zadanie „Opracowanie podręczników do klasy V i XI do nauczania języka polskiego jako obcego w szkołach ukraińskich”. Zadanie zostało zrealizowane na wniosek Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.