Spotkanie pedagogów szkół podstawowych, które było przewidziane na dzień 18 listopada (czwartek) poświęcone diagnozie podtestu KA (TROS-KA), ze względu na chorobę prowadzącej (COVID-19) zostaje odwołane. O nowym terminie powiadomimy w późniejszym czasie.