Informujemy, iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, informujemy, iż na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim zaktualizowany został Wniosek rodziców/ opiekunów prawnych o wydanie przez Zespół Orzekający działający w Poradni orzeczenia lub opinii. http://pppstarogard.pl/wnioski-do-pobrania-na-zespol-orzekajacy/wniosek-rodzicow-opiekunow-prawnych-do-zespolu-orzekajacego-4/