Informujemy, że posiedzenie Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbędzie się 07.04.2022 r. (czwartek).