Informujemy, iż w dniu 16 listopada 2022 r. o godz. 16.15 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbędzie się spotkanie nauczycieli szkół podstawowych z krótkim stażem pracy w zawodzie.

Celem spotkania jest zapoznanie się z bieżącymi problemami dotyczącymi trudnościami w nauce i zachowaniu uczniów oraz poszukiwanie sposobów przeciwdziałania i radzenia sobie w sytuacjach codziennych, także w relacjach z rodzicami.

Na spotkaniu zostanie sporządzony katalog potrzeb nauczycieli i plan wspomagania ich działań w bieżącym roku szkolnym.

 

Iwona Lewandowska, pedagog