Informujemy, że posiedzenie Zespołów Orzekających w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbędzie się 14.12.2022 r. (środa).