Wizyta studyjna w SOSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie

W ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli naszej Poradni odwiedziliśmy 18 września 2018 roku Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie. To widoąca placówka nie tylko na Pomorzu –  służy dzieciom i młodzieży z nipełnosprawnością słuchu od 1921 roku.

dav

Dzięki życzliwości Pani dyrektor dr n.med. Eweliny Lulińskiej – Kuklik mogliśmy poznać historię placówki, doskonałą nowoczesną bazę dydaktyczną i metody pracy z wychowankami. Spotykając się ze specjalistami Ośrodka mieliśmy okazję poznać bliżej problemy dziecka niesłyszącego. Nauczyciele Poradni uczestniczyli między innymi w zajęciach przedszkolnych i wczesnego wspomagania rozwoju, na lekcji języka angielskiego oraz w zajęciach szkolnych szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

dav
dav

Aktualnie w ośrodku jest ponad siedemdziesięciu wychowanków. Placówka oferuje edukację i wsparcie rodziny małym dzieciom –  do czasu podjęcia nauki w szkole, na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju. Od trzeciego roku życia dziecko może uczęszczać do przedszkola. Ośrodek ma Szkołę Przyspasabiająca do Pracy, szkołę podstawową i Branżową Szkołę I stopnia gdzie młodzież może kształcić się w zawodach kucharz, stolarz, ślusarz, krawiec ogrodnik czy monter zabudowy i robót wykończeniowych, fotograf, pszczelarz oraz pracownik obsługi hotelowej. Zainteresowani zawodami blacharz czy lakiernik samochodowy mogą też liczyć na naukę w Ośrodku.

dav

W Technikum nr 4  młodzi ludzie mogą uzyskać kwalifikacje technika informatyka, budownictwa, żywienia i usług gastronomicznych, fototechnika. Policealna Szkoła dla Młodzieży – nie tylko niesłyszącej, oferuje kształcenie na poziomie kwalifikacji technika informatyka, archiwisty, technika usług kosmetycznych czy technika masażysty i florysty. Praktyczną naukę zawodu oferuje Ośrodek w swoich nowoczesnych pracowniach oraz za granicą i w zakładach współpracujących z placówką pracodawców.

dav
dav
dav

Najważniejsza jest atmosfera – tu każde dziecko ma odpowiednią i fachową opiekę, wsparcie i otwarte serce wychowawcy, nauczyciela i Dyrekcji Ośrodka.

dav

Podsumowując wizytę w niezwykłej szkole życia i miłości Bernadeta Grunwald – dyrektor Poradni, podkreśliła, że jest tu wyjątkowy klimat otwartości i przyjaźni. Trudna praca przynosi efekty a uśmiech dziecka jest najlepszym świadectwem wdzięczności za piękną misję. Spotkanie w Wejherowie jest wydarzeniem ważnym i szczególnym dla każdego z nas.

dav

– Dla mojej mamy ten Ośrodek był drugim domem, gdzie miała swoich przyjaciół i niezastąpionych wychowawców, którzy ofiarowali jej kawałek swojego życia – wspomina na konic kol. Stanisław, którego mama była absolwentką „Wejherowa” – jak migają o placówce Głusi.

Spotkanie Pedagogów szkolnych 20 września 2018 roku

Zapraszamy pedagogów szkolnych szkół
i placówek powiatu starogardzkiego

na kolejne spotkanie zespołu wsparcia, które odbędzie się w siedzibie Poradni w dniu 20 września 2018 roku (czwartek)  – początek spotkania godzina 10.00. Temat: oferta dla szkół oraz formy i zasady współpracy z Poradnią w nowym roku szkolnym 2018-2019.

Szanowni Państwo Dyrektorzy – prosimy o umożliwienie udziału Państwa Pedagogów w spotkaniu w ramach współpracy z Poradnią w zakresie wspierania zadań szkoły/placówki w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Poradni   –  Bernadeta Grunwald

Starogard Gdański 13 września 2018 roku

Zmiana terminu spotkania doradców zawodowych – 18.09.2018 r.

Pragniemy Państwa poinformować, że nastąpiła zmiana terminu spotkania doradców zawodowych oraz nauczycieli wykonujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno -zawodowego w szkołach z terenu powiatu starogardzkiego.
Spotkanie z przedstawicielami branż rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim
odbędzie się 18 września 2018 r. (wtorek) w godzinach 11:00 – 13:00/14:00, 
w siedzibie Cechu (adres: ul. Rynek 19, 83-200 Starogard Gdański).
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu, również doradców zawodowych oraz nauczycieli, których udział nie został wcześniej zadeklarowany.
Jednocześnie prosimy Dyrektorów o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Koordynator Grupy wsparcia doradców zawodowych – Marzena Figura
Powiatowy doradca zawodowy – Monika Spych

Szkolenie w Owidzu

dav

Rada Pedagogiczna w Owidzu

dav

28 sierpnia 2018 roku pracownicy i nauczyciele Poradni –  w ramach wewnętrznego szkolenia, odwiedzili osadę w Owidzu.  To była okazja do wędrówki w czasy słowiańskie, aby poznać czy przypomnieć sobie z historii początki państwa polskiego – czasy Bolesława Chrobrego. Zrekonstruowany gród na Wierzycą  wywarł nie tylko wrażenie, ale przeniósł nas w klimat tamtych czasów. Odwiedziliśmy Muzeum Mitologii Słowiańskiej. Czytaj dalej Szkolenie w Owidzu

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Serdecznie gratulujemy Koleżance Ani Tkaczyk – naszej logopedce, pozytywnej akceptacji  komisji kwalifikacyjnej Pomorskiego Kuratora Oświaty powołanej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Uzyskała najwyższe noty.  Dołączyła do grona najlepszych nauczycieli – tegorocznej sesji letniej, ubiegających się o awans na kolejny stopień. Została zaproszona na uroczyste wręczenie aktu nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, które odbędzie się w historycznej hali BHP Stoczni Gdańskiej we wrześniu br.

Zapraszamy na spotkanie doradców zawodowych w Cechu Rzemiosł Różnych 19.09.2018 roku

Starogard Gdański, 25.07.2018 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół 
powiatu starogardzkiego
Nauczyciele-doradcy zawodowi                                                                            

W związku z działaniami w ramach grupy wsparcia doradców zawodowych oraz sieci doradców zawodowych z terenu powiatu starogardzkiego, pragniemy Państwa poinformować, że na 19 września 2018 r. (środa) na godzinę 11:00 zaplanowano spotkanie doradców zawodowych oraz nauczycieli wykonujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach z terenu powiatu starogardzkiego z przedstawicielami branż rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim (adres: ul. Rynek 19, 83-200 Starogard Gdański).

W związku z czynnościami organizacyjnymi, zwracamy się z prośbą o zadeklarowanie udziału pracownika Państwa placówki w miarę możliwości w terminie   do dnia 14 sierpnia 2018 r. na adres mailowy powiatowego doradcy zawodowego: doradca@zse.com.pl

Koordynatorem organizowanego spotkania jest Monika Spych – powiatowy doradca zawodowy. Dane kontaktowe – numer telefonu: 695 353 031 oraz adres mailowy: doradca@zse.com.pl

Koordynator Grupy Wsparcia
Doradców Zawodowych
Marzena Figura

Zajęcia rozwijające mowę

Zajęcia rozwijające mowę „Moje dziecko nie mówi”

Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku 3,4,5 lat o prawidłowym rozwoju intelektualnym (przedział normy wiekowej) i emocjonalno – społecznym, u których diagnozuje się opóźniony rozwój mowy lub znaczne wady wymowy utrudniające dzieciom efektywne porozumiewanie się z otoczeniem.

Czytaj dalej Zajęcia rozwijające mowę

DZIEŃ ROZWOJU Konferencja dla nauczycieli w Zblewie

Pod patronatem merytorycznym naszej Poradni w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi imienia Wincentego Kwaśniewskiego w Zblewie 8 czerwca 2018 roku  odbyła się Konferencja problemowa w ramach „Dnia Rozwoju”.

Organizatorem była dyrektor Lucyna Błaszak przy wsparciu Wójta Gminy Zblewo Artura Herolda. W obradach konferencji uczestniczyła dr Monika Kończyk Pomorski Kurator Oświaty, która objęła swoim patronatem to ciekawe przedsięwzięcie. Obecny był Zbigniew Zalewski z Instytutu Tutoringu Szkolnego z Wrocławia i dyrektor naszej placówki Bernadeta Grunwald. Konferencja była adresowana do nauczycieli, rodziców i dyrektorów szkól oraz przedstawicieli samorządów Gminy Zblewo i gmin ościennych z powiatu starogardzkiego. Czytaj dalej DZIEŃ ROZWOJU Konferencja dla nauczycieli w Zblewie

Ze spotkania doradców zawodowych

28 maja 2018 r. (poniedziałek) odbyło się ostatnie w bieżącym roku szkolnym spotkanie grupy wsparcia doradców zawodowych, będące równocześnie spotkaniem sieci doradców zawodowych powiatu starogardzkiego.

dav

Było ono okazją do wymiany doświadczeń oraz rozmów z doradcami z różnych poziomów edukacji. Ponadto prowadzące (Monika Spych – Powiatowy Doradca Zawodowy i Marzena Figura – psycholog, doradca zawodowy Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej) przybliżyły uczestnikom ofertę edukacyjną dla tegorocznych absolwentów klas gimnazjalnych oraz przedstawiły propozycje szkoleń i konferencji z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego odbywających się  w najbliższym czasie. Na spotkaniu ustalono też propozycje działań na rok szkolny 2018/2019.

Wszystkich zainteresowanych doradców zawodowych zapraszamy
do udziałuw kolejnych spotkaniach już w nowym roku szkolnym.