GODZINY PRACY PORADNI W OKRESIE 15.07-16.08

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA INFORMUJE, ŻE W OKRESIE OD 15 LIPCA DO 16 SIERPNIA BR. PORADNIA BĘDZIE CZYNNA W GODZINACH OD 8:00 DO 15:00.