Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Serdecznie gratulujemy Koleżance Ani Tkaczyk – naszej logopedce, pozytywnej akceptacji  komisji kwalifikacyjnej Pomorskiego Kuratora Oświaty powołanej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Uzyskała najwyższe noty.  Dołączyła do grona najlepszych nauczycieli – tegorocznej sesji letniej, ubiegających się o awans na kolejny stopień. Została zaproszona na uroczyste wręczenie aktu nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, które odbędzie się w historycznej hali BHP Stoczni Gdańskiej we wrześniu br.

Zapraszamy na spotkanie doradców zawodowych w Cechu Rzemiosł Różnych 19.09.2018 roku

Starogard Gdański, 25.07.2018 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół 
powiatu starogardzkiego
Nauczyciele-doradcy zawodowi                                                                            

W związku z działaniami w ramach grupy wsparcia doradców zawodowych oraz sieci doradców zawodowych z terenu powiatu starogardzkiego, pragniemy Państwa poinformować, że na 19 września 2018 r. (środa) na godzinę 11:00 zaplanowano spotkanie doradców zawodowych oraz nauczycieli wykonujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach z terenu powiatu starogardzkiego z przedstawicielami branż rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim (adres: ul. Rynek 19, 83-200 Starogard Gdański).

W związku z czynnościami organizacyjnymi, zwracamy się z prośbą o zadeklarowanie udziału pracownika Państwa placówki w miarę możliwości w terminie   do dnia 14 sierpnia 2018 r. na adres mailowy powiatowego doradcy zawodowego: doradca@zse.com.pl

Koordynatorem organizowanego spotkania jest Monika Spych – powiatowy doradca zawodowy. Dane kontaktowe – numer telefonu: 695 353 031 oraz adres mailowy: doradca@zse.com.pl

Koordynator Grupy Wsparcia
Doradców Zawodowych
Marzena Figura

Zajęcia rozwijające mowę

Zajęcia rozwijające mowę „Moje dziecko nie mówi”

Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku 3,4,5 lat o prawidłowym rozwoju intelektualnym (przedział normy wiekowej) i emocjonalno – społecznym, u których diagnozuje się opóźniony rozwój mowy lub znaczne wady wymowy utrudniające dzieciom efektywne porozumiewanie się z otoczeniem.

Czytaj dalej Zajęcia rozwijające mowę

DZIEŃ ROZWOJU Konferencja dla nauczycieli w Zblewie

Pod patronatem merytorycznym naszej Poradni w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi imienia Wincentego Kwaśniewskiego w Zblewie 8 czerwca 2018 roku  odbyła się Konferencja problemowa w ramach „Dnia Rozwoju”.

Organizatorem była dyrektor Lucyna Błaszak przy wsparciu Wójta Gminy Zblewo Artura Herolda. W obradach konferencji uczestniczyła dr Monika Kończyk Pomorski Kurator Oświaty, która objęła swoim patronatem to ciekawe przedsięwzięcie. Obecny był Zbigniew Zalewski z Instytutu Tutoringu Szkolnego z Wrocławia i dyrektor naszej placówki Bernadeta Grunwald. Konferencja była adresowana do nauczycieli, rodziców i dyrektorów szkól oraz przedstawicieli samorządów Gminy Zblewo i gmin ościennych z powiatu starogardzkiego. Czytaj dalej DZIEŃ ROZWOJU Konferencja dla nauczycieli w Zblewie

Ze spotkania doradców zawodowych

28 maja 2018 r. (poniedziałek) odbyło się ostatnie w bieżącym roku szkolnym spotkanie grupy wsparcia doradców zawodowych, będące równocześnie spotkaniem sieci doradców zawodowych powiatu starogardzkiego.

dav

Było ono okazją do wymiany doświadczeń oraz rozmów z doradcami z różnych poziomów edukacji. Ponadto prowadzące (Monika Spych – Powiatowy Doradca Zawodowy i Marzena Figura – psycholog, doradca zawodowy Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej) przybliżyły uczestnikom ofertę edukacyjną dla tegorocznych absolwentów klas gimnazjalnych oraz przedstawiły propozycje szkoleń i konferencji z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego odbywających się  w najbliższym czasie. Na spotkaniu ustalono też propozycje działań na rok szkolny 2018/2019.

Wszystkich zainteresowanych doradców zawodowych zapraszamy
do udziałuw kolejnych spotkaniach już w nowym roku szkolnym.

W Radiu Głos

14 maja 2018 roku na antenie Radia Głos Diecezji Pelplińskiej Dyrektor Poradni Bernadeta Grunwald przedstawiła zadania placówki. Przyblizono problemy rodziny i szkoły w procesie wychowania i nauki w odniesieniu do potrzeb i mozliwości dzieci i młodzieży. Pod opieką Poradni jest niespełna 30 tys. uczniów, wychowanków ośrodków i przedszkoli z tereniu gmin powiatu starogardzkiego.

Rozmowy w Radiu Głos

Informacja i materiały z Konferecji ORE Dzieci KODA

17 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie pn. „KODA – słyszące dzieci niesłyszących rodziców – inność nierozpoznana”.

To pierwsze spotkanie i próba objęcia zagadnienia w sposób kompleksowy z udziałem specjalistów szkolnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i instytucji wspomagających rodzinę. Potrzeby dziecka słyszącego w rodzinie niesłyszących rodziców to w Polsce problem wciąż wymagający badań. Pilną potrzebą jest określenia zadań wspomagania i pomocy psychologiczno-pedagogicznej przede wszystkim dla szkoły – na poziomie kształcenia wczesnoszkolnego oraz edukacji  przedszkolnej. Czytaj dalej Informacja i materiały z Konferecji ORE Dzieci KODA

Spotkania grupy wsparcia logopedów

Grupa wsparcia logopedów spotyka się w naszej placówce od ośmiu lat. Tworzą ją logopedzi szkół i przedszkoli powiatu starogardzkiego. Spotkania odbywają się systematycznie 5-6 razy w roku szkolnym.

sdr

Grupa jest zintegrowana, logopedzi dzielą się swoją wiedzą, omawiają trudne przypadki terapeutyczne, wypracowują niezbędne dokumenty, omawiają zmiany w prawie oświatowym. Organizowane są również zajęcia otwarte, które dają możliwość poznania warsztatu pracy naszych kolegów i koleżanek. Zapraszamy wszystkich logopedów do udziału w naszych spotkaniach.

Spotkanie Zespołu Wsparcia Dyrektorów Przedszkoli w Skarszewach

Kolejne spotkanie zespołu wsparcia dyrektorów przedszkoli powiatu starogardzkiego odbyło się  5 kwietnia 2018 roku w Publicznym Przedszkolu Gminnym w Skarszewach – pod patronatem naszej Poradni.

Obok zagadnień związanych z oceną gotowości szkolnej wychowanków przedszkoli, rekrutacji i pierwszego podsumowania organizacji zadań placówek w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej – uczestniczki spotkania miały okazję poznać nowoczesne warunki i metody pracy przedszkola kierowanego przez Barbarę Sochę.

To była owocna wymiana doświadczeń. Następne spotkanie planowane we wrześniu odbędzie się również w Skarszewach  – w Niepublicznym Przedszkolu „Aniołek”.