Spotkanie doradców zawodowych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim serdecznie zaprasza nauczycieli zajmujących się doradztwem zawodowym na spotkanie Grupy wsparcia doradców zawodowych.  Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, celem spotkania jest bliższe poznanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim oraz oferty kształcenia zawodowego w tej placówce. W związku z powyższym spotkanie odbędzie się  w czwartek,  20 kwietnia 2023r. o godz. 9:00  w siedzibie SOSW, przy ul. Chojnickiej 70 w Starogardzie Gdańskim.

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

 

Koordynator: Magdalena Schwarz–Kozieł – pedagog, doradca zawodowy.