Spotkanie grupy wsparcia psychologów szkolnych – 26.03.2021r.

 

Serdecznie zapraszamy psychologów szkolnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych na spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się dnia 26 marca 2021r. (piątek) o godzinie 9.00, tym razem w formule on-line (platforma ZOOM).

Tematem spotkania będzie m.in. przeciwdziałanie trudnościom natury emocjonalno-społecznej wśród dzieci i młodzieży w sytuacji nauki zdalnej oraz po powrocie do nauki stacjonarnej (profilaktyki zdrowia psychicznego). Planowany czas spotkania to 2 godziny zegarowe.

Z uwagi na specyfikę spotkania (konieczność wysłania zaproszenia koniecznego do połączenia on-line) prosimy o zgłaszanie się chętnych osób do czwartku (25.03) do godziny 15.00. Stali członkowie Grupy proszeni są o zgłaszanie chęci udziału bezpośrednio do prowadzącej spotkania, natomiast osoby, które dotychczas nie brały udziału w spotkaniach grupy, a chciałyby dołączyć- proszone są o zgłoszenie mailowe (szczegóły w mailu wysłanym do szkoły).

Prosimy Dyrektorów szkół o umożliwienie pracownikom udziału w spotkaniu.

 

Prowadząca grupę wsparcia psychologów:

Psycholog – Joanna Makiła-Mazurowska