Spotkanie nauczycieli klas wczesnoszkolnych – 30.10.2019 godz 16:00

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym Spotkanie zespołu nauczycieli klas edukacji wczesnoszkolnej,  szczególnie tych  posiadających  krótki staż pracy w zawodzie, które odbędzie się na terenie  naszej placówki  w dniu  30 października o godz. 16.00.

 W trakcie cyklicznych spotkań będziemy omawiać problematykę z zakresu pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasach I-III oraz wspomagać nauczycieli  odnośnie podnoszenia kompetencji dotyczących opieki psychologiczno- pedagogicznej dla Waszych uczniów.  Zakładamy także udział w obserwacjach lekcji w szkołach na terenie naszego powiatu.

To od nas wszystkich zależy jakość edukacji  skierowanej na wszechstronny rozwój dzieci będących w przyszłości  aktywnymi mieszkańcami współczesnego świata, warto robić to fachowo i z pasją.

Przy okazji spotkania porozmawiamy także o problemach nurtujących młodych nauczycieli, szczególnie tych dotyczących indywidualnych przypadków uczniowskich.

Serdecznie zapraszam!!!

 Wicedyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starogardzie Gd.

Iwona Lewandowska