Spotkanie pedagogów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych – 09.01.2020 r.

Dnia 09 stycznia 2020 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – odbędzie się spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Tematyka spotkania:
Koncepcja pracy doradcy zawodowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Propozycja zajęć warsztatowych.

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Bernadeta Grunwald