Spotkanie w ramach grupy wsparcia pedagogów szkół ponadgimnazjalnych – 08.02.2019 r.

Dnia 08 lutego 2019 r. (piątek) o godzinie 10:30 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – odbędzie się spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych.

Tematyka spotkania:
1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.