Spotkanie w ramach grupy wsparcia pedagogów szkół ponadgimnazjalnych-14.12.2018 r.

Dnia 14.12.2018 r. (piątek) o godzinie 11.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gd. odbędzie spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkół ponadgimnazjalnych.

Tematyka spotkania:
Kontynuacja tematu odnośnie dokumentowania pomocy pedagogicznej – organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z trudnościami emocjonalnymi

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.