Spotkanie z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, posiadającymi krótki staż w zawodzie – 29.03.2019 r.

W ramach współpracy Poradni z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, posiadającymi krótki staż w zawodzie – serdecznie zapraszam na obserwację lekcji otwartej, która odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 w Starogardzie Gdańskim dnia 29 marca br. o godz. 9.30 w sali nr 22.
Zajęcia będą przeprowadzone w klasie I, a po lekcji nastąpi krótkie omówienie oraz dyskusja na temat nowatorskich metod nauczania w edukacji wczesnoszkolnej.

Bardzo proszę o zgłaszanie swojej obecności.

Iwona Lewandowska
Wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Starogardzie Gd.