Szkolenie dyrektorów w Smętowie Granicznym

22 września 2017 roku w Szkole Podstawowej im. ks. P. Szynwelskiego
w Smętowie Granicznym
odbyło się spotkanie organizacyjne
i szkoleniowe drugiego zespołu wspomagania dyrektorów szkół z gminy
i miasta Starogard Gdański, Smętowo Graniczne i miasta i gminy Skarszewy.Tematyka spotkania: Oferta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Starogardzie Gdańskim na rok szkolny 2017-2018  –  omówienie nowych form
i innych propozycji wynikających z aktualnych potrzeb klientów  Ustalenie harmonogramu spotkań – wybór lidera II grupy wsparcia dyrektorów szkół; Przedstawienie nauczycieli Poradni odpowiedzialnych za monitorowanie potrzeb szkół i przedszkoli powiatu starogardzkiego. Omówiono istotne zmiany wynikające  z noweli rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udziela i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach.

Liderem Zespołu została Beata Zdrowowicz dyrektorka Szkoły Podstawowej w Brzeżnie Wielkim