Projekt „Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły”

Projekt „Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły” jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17.
Realizatorem projektu jest MIR CONSULTING SZYMON MIRONOWICZ. Projekt realizowany jest w partnerstwie z AXON Centrum Edukacyjno-Medyczne Leszek Twarowski/Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. Patronat instytucjonalny nad projektem przyjęło Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w Suwałkach.

Szanowni Państwo,

W imieniu firmy Mir Consulting Szymon Mironowicz z siedzibą
w Suwałkach,  pragniemy zaprosić Państwa do udziału w projekcie
pn.„Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły” finansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu nr POWR.02.10.00IP.02-00-007/17.   

Głównym celem projektu jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez pracowników instytucji systemu wspomagania oraz trenerów współpracujących z tymi instytucjami,  na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych uczniów. Cel zostanie osiągnięty dzięki przeprowadzeniu wspomagania w placówkach oświatowych przez uczestników projektu, którzy wcześniej wezmą udział w szkoleniach stacjonarnych i e-learningowych,
w obszarach związanych z rozwojem kluczowych kompetencji uczniów: matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, wykorzystania TIK,
a także nauczania poprzez eksperymentowanie, doświadczanie.

W związku z tym, że  statutowe zadania Państwa placówki związane są
z realizacją wspomagania w placówkach oświatowych, udział w naszym projekcie pozwoli poprawić funkcjonowanie i zwiększyć wykorzystanie systemu wspomagania w Państwa województwie w zakresie kompetencji kluczowych uczniów. Informacje na temat projektu oraz dokumenty rekrutacyjne znajdziecie Państwo na stronie :

http://www.frr.org.pl/forumkadrywspomagania/.

Jednocześnie prosimy o przekazanie informacji trenerom współpracującym z Państwa placówką.

Z wyrazami szacunku
koordynator projektu Małgorzata Anna Dadura

Biuro projektu:
11-500 Giżycko ul. Pocztowa 5/102 tel. 577 280 440
e-mail:  kadrawspomagania@mir-consulting.pl 
Informacja o projekcie