Przypominamy rodzicom uczniów, którym w bieżącym roku szkolnym kończą się Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (klasy 0, III i VIII) o konieczności aktualizacji badań przed wydaniem Orzeczenia na kolejny etap edukacyjny.

Z aktualizacją diagnozy nie trzeba czekać do końca roku szkolnego wypełnione przez rodzica wnioski o badanie psychologiczno-pedagogicznej warto składać już teraz w sekretariacie Poradni (osobiście poprzez pozostawienie w skrzynce podawczej lub drogą pocztową).