UWAGA!

Informujemy, iż z przyczyn niezależnych nie odbędzie się planowane na 2 lutego posiedzenie Zespołu Orzekającego.

O nowym terminie posiedzenia będziemy informować na stronie internetowej Poradni.