Dnia 16 marca 2022 r. (środa) o godzinie 10.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznejodbędzie się spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych szkół podstawowych.

Tematyka spotkania:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i wsparcie dla dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy.

 

                                                                            

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.