Dnia 18 marca 2022 r. (piątek) o godzinie 11.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznejodbędzie się spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych szkół ponadpodstawowych.

Tematyka spotkania:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i wsparcie dla młodzieży uchodźców wojennych z Ukrainy.

 

                                                                              

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.