Spotkanie w ramach grupy wsparcia psychologów szkolnych – 18.01.2019 r.

Serdecznie zapraszamy psychologów szkolnych szkół i przedszkoli na kolejne spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się dnia 18 stycznia 2019 r. (piątek) o godzinie 11.00 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, ul. Grunwaldzka 28.

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Prowadząca grupę – psycholog – Joanna Makiła-Mazurowska

Spotkanie pedagogów szkół podstawowych – 10.01.2019 r.

Dnia 10 stycznia 2019 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – odbędzie się spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych.

Tematyka spotkania:
Dokumentacja pedagogiczna i ustalenie sposobów postępowania w sytuacjach trudnych (kryzysowych) na podstawie wymiany doświadczeń.

Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Bernadeta Grunwald

Spotkanie w ramach grupy wsparcia pedagogów szkół ponadgimnazjalnych-14.12.2018 r.

Dnia 14.12.2018 r. (piątek) o godzinie 11.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gd. odbędzie spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkół ponadgimnazjalnych.

Tematyka spotkania:
Kontynuacja tematu odnośnie dokumentowania pomocy pedagogicznej – organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z trudnościami emocjonalnymi

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Spotkanie w ramach grupy wsparcia psychologów – 14.12.2018 r.

Serdecznie zapraszamy psychologów szkolnych szkół i przedszkoli na kolejne spotkanie w ramach grupy wsparcia, które odbędzie się dnia 14 grudnia 2018r. (piątek) o godzinie 11.00 na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, ul. Grunwaldzka 28.
Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Prowadząca grupę- psycholog- Joanna Makiła- Mazurowska

Spotkanie logopedów szkół podstawowych i przedszkoli – 04.12.2018 r.

Zapraszamy logopedów szkół i przedszkoli dnia 4.12.2018 r (wtorek) o godzinie 15.00 na , które odbędzie się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gd. ul. Grunwaldzka 28.
Temat spotkania – „Zaburzenia przetwarzania słuchowego”, zagadnienie przedstawią Ewelina Krzoska i Aleksandra Wiczyńska

Proszę o umożliwienie pracownikom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Osoba prowadząca
Logopeda: Aleksandra Wiczyńska

Spotkanie w ramach grupy wsparcia pedagogów szkół podstawowych w SP w Pogódkach – 29.11.2018 r.

Dnia 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogódkach, ul. Szkolna 3 – odbędzie się spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych.
Tematyka spotkania:
1. „Emocje pod kontrolą rozumu – czyli o sztuce bycia efektywnym w trudnych sytuacjach” – prowadząca psycholog: Barbara Liedtke-Kątnik

W spotkaniu będzie uczestniczył Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim. Poruszona zostanie kwestia rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Proszę o umożliwienie pedagogom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Bernadeta Grunwald