Spotkanie w ramach grupy wsparcia pedagogów szkół podstawowych w SP w Pogódkach – 29.11.2018 r.

Dnia 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogódkach, ul. Szkolna 3 – odbędzie się spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych.
Tematyka spotkania:
1. „Emocje pod kontrolą rozumu – czyli o sztuce bycia efektywnym w trudnych sytuacjach” – prowadząca psycholog: Barbara Liedtke-Kątnik

W spotkaniu będzie uczestniczył Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim. Poruszona zostanie kwestia rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Proszę o umożliwienie pedagogom udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Bernadeta Grunwald