Spotkanie z doradcami zawodowymi – 04.12.2018 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wraz z Powiatowym Doradcą Zawodowym pragną zaprosić szkolnych doradców zawodowych lub inne osoby pełniące te funkcje w szkole na kolejne spotkanie grupy wsparcia doradców zawodowych, będące równocześnie spotkaniem sieci doradców zawodowych z terenu powiatu starogardzkiego.

Spotkanie odbędzie się 4 grudnia 2018r. (wtorek) w siedzibie Poradni.
Początek spotkania – godzina 9:30.

Szanowni Państwo Dyrektorzy – prosimy o umożliwienie Państwa pracownikom wzięcia udziału w naszych cyklicznych spotkaniach.

Osoby prowadzące:
Marzena Figura – koordynator Grupy wsparcia doradców zawodowych
Monika Spych – Powiatowy doradca zawodowy