Wizyta studyjna w Kwidzynie

W piątek 15 grudnia 2017 r. nauczyciele naszej  Poradni  odwiedzili podopieczne Ośrodka dla dziewcząt w Kwidzynie. Wizyta studyjna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Kwidzynie to niezwykłe doświadczenie, które pozwoliło poznać trudną pracę nauczycieli i wychowawców,  ale także losy wychowanek i ich złożoną sytuacje rodzinną. Doświadczenia Ośrodka w procesie rewalidacji i pracy z młodzieżą, która potrzebuje szczególnego wsparcia i pomocy pozwoliły pogłębić specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozy funkcjonalnej. To spotkanie miało także wymiar osobistych refleksji i przeżyć, aby szerzej spojrzeć na problemy współczesnej rodziny; na naszą rolę w kształ-towaniu wsparcia i  pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole;
w codziennej pracy z rodzicami; z rodziną zagrożoną wykluczeniem i nie -dostosowaniem społecznym.W ramach spotkanie odbyła się krótka prezentacja placówki i zaburzeń zachowania w kontekście niedostosowania społecznego.  Środowisko wychowanek przedstawił i scharakteryzował pedagog Marian Pietrusiak – wieloletni dyrektor ośrodka.

O zaburzeniach zachowania i ich przejawach – na podstawie bieżących obserwacji i diagnoz prowadzonych          w Ośrodku,  opowiadała nam Wanda Masalska – Szymanek – psycholog. Mogliśmy poznać efekty pracy wychowawczej metodą dramy; stosowane programy indywidualne
i współczesne problemy procesu resocjalizacji w odniesieniu
do uzależnienia dopalaczami i wpływu środowiska na postawy podopiecznych.

Dziękujemy serdecznie Pani Dyrektor Annie Jankowskiej za pomoc
w organizacji szkolenia, życzliwość i wsparcie.
Dziękujemy też za okazane serce i dobroć swoim wychowankom.
To piękny dar Waszych Nauczycieli, Wychowawców i Pracowników. 

Życzymy powodzenia w planach w  doskonaleniu pracy Ośrodka
i oczekiwanych efektów pracy wychowawczej.

O wuzycie także na stronie MOW:http://www.mowkwidzyn.pl/?/aktualnosci/pokaz/427/news.html